WBFinance B.V. richt zich op de Zorg- en de Non-profitsector en biedt optimale ondersteuning met een breed scala aan diensten. Onze cultuur is informeel, open, ondernemend en inspirerend, gericht op uw belangen en resultaten. Wij hanteren korte en directe communicatielijnen en zijn gewend snel besluiten te nemen.

Budgetbeheer

Één van de producten van WBFinance B.V. is budgebeheer en budgetadvies. Financiële dienstverlening met een maatschappelijk doel. Daar waar Stichtingen en instellingen soms met de handen in het haar zitten als het om de financiën van hun cliënten gaat, biedt de dienstverlening van WBFinance B.V. uitkomst. Via een hoge mate van automatiserings- en communicatiegraad, waardoor de tarieven zeer laag gehouden kunnen worden, bieden wij financiële dienstverlening op maat. De dienstverlening is vooral gericht om cliënten bewust te laten worden van budgetbeheer en om geen (nieuwe) schulden te laten ontstaan.

Wij zijn een samenwerkingsverband aangegaan met een grote bank in Nederland. Via het zakelijk systeem van internetbankieren van deze bank krijgen wij toegang tot de bankrekeningen van de cliënten. Hierdoor kunnen wij snel en adequaat inspringen bij problemen en zorgdragen voor de dienstverlening op maat voor de cliënten. Wij zijn daardoor dagelijks op de hoogte van de saldi van de rekeningen van onze cliënten en kunnen op ieder moment van de dag (spoed)betalingen verrichten voor onze cliënten. Optimale dienstverlening dus.

De communicatielijnen proberen wij kort te houden en verlopen via e-mail of telefoon.

Per cliënt voeren wij een administratie/dossiervoering, waardoor alles overzichtelijk blijft. Ieder jaar vragen wij de cliënt en begeleiding van de cliënt een budget voor dat jaar op te stellen (indien nodig). Hoeveel liquide middelen denkt de cliënt dat jaar te ontvangen en uit te geven. Voor het plannen van de uitgaven proberen wij zoveel mogelijk gebruik te maken van periodieke overboekingen en automatische incasso’s. Ofwel, wij proberen de werkzaamheden zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten.

Voor de rapportage of fiscale dienstverlening maken wij gebruik van digitale services via internet of via de e-mail, afhankelijk van de wensen van de cliënt en/of  Stichting of instelling. Zoals eerder aangegeven, wij hebben een hoge mate van automatiseringsgraad, waardoor wij de tarieven laag kunnen houden. Bij het intakegesprek informeren wij U uitgebreid over deze wijze van dienstverlening.

Voor een intakegesprek kunt U contact opnemen met Wout Buitenhuis op nummer 06 – 470 230 72 of 0320 – 767 738 / 0522 – 475 456
of via e-mail op info@wbfinance.nl